Begraafplaats IJsselmonde
  • Begraafplaats IJsselmonde
  • Begraafplaats IJsselmonde
  • Begraafplaats IJsselmonde
  • Begraafplaats IJsselmonde
  • Begraafplaats IJsselmonde
  • Begraafplaats IJsselmonde

Gerestaureerd burgemeestersgraf Begraafplaats IJsselmonde

De begraafplaats IJsselmonde op Rotterdam-Zuid is de laatste jaren flink van start gegaan met renovaties, onderhoud en vernieuwingen. Naast de gedenkplaten, het groen en het nieuwe rouwcentrum, is er ook en beroemd graf gerestaureerd. Op de begraafplaats ligt namelijk ook een burgemeestersfamilie uit IJsselmonde begraven.

Met de restauratie van het graf is de begraafplaats weer een stap dichter bij het uiteindelijke doel: een gedenkpark creëren met een dorps karakter in een grote stad als Rotterdam. Beheerder Cor Vink heeft in samenspraak met de nazaten van de familie Molenaar, oftewel de burgemeestersfamilie, en in nauwe samenwerking met Timmerman Natuursteen gekeken naar een nieuwe mooie steen voor bij het graf. Inmiddels is de steen opgeleverd en was het officiële onthullingmoment op woensdag 24 november 20121.

Geschiedenis burgemeestersfamilie
De familie gaat helemaal terug tot het jaar 1700 bij eigenaar van een steenfabriek, Cornelis Janszoon Molenaar. Hij was een van de grote werkgevers in IJsselmonde. De Molenaars waren geen Fransgezinde en werden bij de omwenteling in 1795 uit hun ambten gezet. Pieter Jansz Molenaar, zoon van bovengenoemde Jan Cornelisz, werd na de verjaging van de Fransen in 1814 de laatste schout (vertegenwoordiger van de ambachtsheer en voorloper van de burgemeester) en in 1817 de eerste burgemeester van IJsselmonde.

Toen hij in 1900 stierf, namen drie nakomelingen van hem de burgemeestersposities over. Zij vervulden ook functies als Heemraad of Hoogheemraad van de besturen van de Waterschappen in de regio, zoals van de Varkenoordse polder, Smeetsland-polder en polder Oost-IJsselmonde. Eind van de 19e eeuw vertrokken de Molenaars uit IJsselmonde. De laatste burgemeester Molenaar, Cornelis Arie, van 1870 tot 1894, was tevens lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor het district Ridderkerk en verhuisde na zijn pensionering naar Den Haag.

Begraven
Aanvankelijk werden welgestelde burgers en adel in de kerk begraven; andere burgers rondom de kerk en armlastigen in een anoniem graf. In 1827 werd het begraven in de kerk verboden en vonden alle overledenen op de kerkhoven rond de kerk hun laatste rustplaats. Door de bevolkingsgroei in de 19e eeuw werden die terreintjes te klein en werden vanaf 1869 buiten de bebouwde kom gelegen begraafplaatsen aangelegd. Zo ook in 1872 die van de Nederlands Hervormde Gemeente te IJsselmonde.

Op de meest centrale plek van de begraafplaats, op de middenas, werd als eerste grafkelder, die voor de familie Molenaar aangelegd. De afmetingen waren ca. 5 bij 3.5 meter, en 2 meter diep. Ongeveer tot 1904 zijn er nog generaties van de familie begraven. Daarna elders vanwege ruimtegebrek.

Voor vragen, foto’s en meer kunt u contact opnemen met beheerder Cor Vink via 010-8404482 of administratie@begraafplaats-ijsselmonde.nl
© 2023 Begraafplaats van de Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde
Design, realisatie en hosting verzorgd door NetandMore Rotterdam Powered by NAM CMS.