Begraafplaats IJsselmonde

Een van de eerste begrafenissen

Voor zover we kunnen terugzien is Dominee de Jagher een van de eerste die begraven is op de begraafplaats IJsselmonde.

Hieronder een gedeelte uit het historisch archief van de begraafplaats.

Uit "de Nederlanden" van 22 Maart 1897
Onder vele blijken van belangstelling had 19 Maart de begrafenis plaats van Ds. J. F.L.A. de Jagher. Een zeer groote stoet volgde het stoffelijk overschot van den geliefde leeraar naar den doodenakker. Bij het graf werd allereerst het woord gevoerd door den Ambachtsheer opper kerkmeester en Eere-Voorzitter der Chr. School Hr. C. J. A. Bichon van IJsselmonde en voorts door Ds. Tichelman, Ds. de Klerk van Charlois en door het hoofd der burgelijke gemeente waarna een der familieleden een woord van hartelijke dank sprak tot allen.
De kinderen van de hoogste klassen der Chr. School zongen Psalm 103 vers 8 en 9, terwijl de aandoenlijke plechtigheid besloten werd met zingen van een der lievelingsverzen van den ontslapene: Psalm 32:1
Mogen de goede woorden bij deze gelegenheid gesproken op de tal rijke schare een blijvende indruk gemaakt hebben, opdat ook uit dit verlies nog winste zij voor velen!
© 2023 Begraafplaats van de Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde
Design, realisatie en hosting verzorgd door NetandMore Rotterdam Powered by NAM CMS.